Решенията, които променят дома

wall

Когато избирате материали за своята къща, Вие избирате начина си на живот за дълги години напред. Вашите решения ще останат вградени в стените на дома Ви. Често забравяме колко много и колко отговорни са техните функции:

 • носеща – изпълняват я и носещите и неносещите стени ("Неносещите" стени носят теглото си, окачени мебели, уреди, санитарно оборудване, вятър, натоварване от земетръс.);
 • пожарозащитна;
 • поддържане на подходящ микроклимат в помещенията;
 • ограждаща и разпределителна;
 • шумоизолационна;
 • топлоизолационна и топлоакумулираща;

Клетъчните бетони и калциево-силикатните изделия представляват качествен скок в еволюцията на зидарските материали. Съчетаването в един единствен продукт на няколко полезни за строителството свойства дава нова перспектива за развитие на класическата технология за изграждане на стени. Усъвършенстваните материали подобряват качеството на живот във Вашия дом, носят добавена стойност и съхраняват инвестицията Ви.

Блоковете YTONG са с равномерна и еднородна фина пореста структура, която им дава голямо предимство – еднакви физико-механични характеристики във всички направления. Зидарията се изпълнява лесно, бързо и с минимално количество отпадъци. Блоковете се обработват безпроблемно, както машинно, така и с леки ръчни инструменти.

wall
YTONG THERMO (B2, D350)

Блоковете YTONG THERMO (B2, D350) се характеризират с изключителни топлоизолационни и пожарозащитни свойства. Те са сред най-леките продукти за зидария, предлагани на нашия пазар. По-малката маса на стените повишава сигурността и устойчивостта на сградите при земетресение.

YTONG KOMFORT (B2.5, D400)

Блоковете YTONG KOMFORT (B2.5, D400) са с универсално приложение. В жилищните сгради обикновено се използват за комплексни стени. Топлоизолационната зидария от YTONG KOMFORT се съчетава с плочи Multipor за постигане на топлосъхранение и висока степен на енергийна ефективност.

YTONG AKUSTIK (B5, D600)

Блоковете YTONG AKUSTIK (B5, D600) се отличават с увеличена якост, която позволява да се използват за изпълнение на носещи стенни конструкции. Водещото им качество е защитата от шум. То определя и основното им приложение – за вътрешни преградни стени. Сравнително малки дебелина на зидариите удовлетворяват високите нормативни изисквания за шумоизолация в жилищните сгради. Блоковете притежават отлични пожарозащитни свойства.

Блоковете YTONG, независимо от какъв вид са, се свързват помежду си с тънкослоен лепилен зидарски разтвор, който трябва да се нанася равномерно по цялата площ на техните контактни повърхности. Дебелината на зидарската фуга трябва да бъде между 1 и 3 mm за постигане на максимално добри топлоизолация и пожарозащита.

Блоковете се предлагат в две разновидности:
 • с гладки челни повърхности.
 • с профилирани на длъб и зъб (на нут и федер – NF) челни повърхности.

Приятно, свежо, здравословно

От хигиенна и здравословна гледна точка YTONG е изключително подходящ за влагане в жилищни сгради.

YTONG регулира по естествен път влажността в помещенията – стените „дишат“ и имат отлична паропропускливост.
YTONG има ясно изразена алкална реакция, която възпрепятства развитието на микроорганизми.
YTONG не отделя летливи или други токсични вещества, дори при температури над 1000 С°.
YTONG не съдържа вещества, които биха предизвикали алергични реакции!

Уникално съчетание от полезни качества

walls description

Екологична декларация

Environmental Product Declaration

ЕДНОСЛОЙНА ВЪНШНА СТЕНА

YTONG THERMO 35 cm

начало
 • Коефициент на топлопреминаване U < 0.28 W/(m2·K)
 • Класификация по огнеустойчивост в минути – EI240
 • Индекс на изолация от въздушен шум Rw = 49 dB
 • Стена от YTONG THERMO с дебелина 35 cm отговаря на изискванията на нормите към топлоизолацията на външните стени на сградите без да се поставя допълнителен топлоизолационен слой!
 • Референтната нормативна стойност на коефициента на топлопреминаване за външни стени е U = 0.28 W/(m2·K). По-ниска стойност на U означава по-висока изолационна способност на стената.

КОМПЛЕКСНА ВЪНШНА СТЕНА

YTONG KOMFORT 25 cm + Multipor 7 cm

начало
 • Коефициент на топлопреминаване U < 0.28 W/(m2·K)
 • Класификация по огнеустойчивост в минути EI240
 • Индекс на изолация от въздушен шум Rw = 47 dB
 • Топлоизолационната зидария от YTONG KOMFORT позволява дебелината на допълнителния топлоизолационен слой да се намали с над 30%!
 • Референтната нормативна стойност на коефициента на топлопреминаване за външни стени е U = 0.28 W/(m2·K). По-ниска стойност на U означава по-висока изолационна способност на стената.

КОМПЛЕКСНА ВЪНШНА СТЕНА

YTONG AKUSTIK 20 cm + Multipor 12 cm

начало
 • Коефициент на топлопреминаване U < 0.28 W/(m2·K)
 • Класификация по огнеустойчивост в минути EI240
 • Индекс на изолация от въздушен шум Rw = 49 dB
 • Използването на YTONG AKUSTIK гарантира много добра шумоизолация и увеличава използваемата площ на помещенията за сметка на по-тънката зидария!
 • Референтната нормативна стойност на коефициента на топлопреминаване за външни стени е U = 0.28 W/(m2·K). По-ниска стойност на U означава по-висока изолационна способност на стената.

ВЪТРЕШНА СТЕНА ЗА ПАСИВНИ СГРАДИ С БЛИЗКО ДО 0 ПОТЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

YTONG THERMO 35 cm + Multipor 15 cm

начало
 • Коефициент на топлопреминаване U < 0.15 W/(m2·K)
 • Класификация по огнеустойчивост в минути EI240
 • Индекс на изолация от въздушен шум Rw = 49 dB
 • Комбинацията между YTONG THERMO и Multipor представлява отлично решение за външни стени на пасивни сгради и на сгради с близко до нулата потребление на енергия (nZEB – nearly Zero-Energy Buildings)!
 • Максималната стойност на коефициента на топлопреминаване за пасивни сгради е U = 0.15 W/(m2·K). По-ниска стойност на U означава по-висока изолационна способност на стената.

ВЪТРЕШНИ СТЕНИ

YTONG AKUSTIK 12.5 cm, 15 cm, 20 cm

начало

Индекс на изолация от въздушен шум:

 • Rw = 42 dB за дебелина 12.5 cm
 • Rw = 45 dB за дебелина 15 cm
 • Rw = 49 dB за дебелина 20 cm

Класификация по огнеустойчивост в минути:

 • EI180, REI120 за дебелина 12.5 cm
 • EI180, REI120 за дебелина 15 cm
 • EI240, REI240 за дебелина 20 cm

Предназначение:

 • 12.5 cm – за обслужващи и складови помещения
 • 15 cm – между жилищни помещения
 • 20 cm – за кухни, бани и тоалетни

ВЪТРЕШНИ СТЕНИ

YTONG AKUSTIK 25 cm

начало
 • Индекс на изолация от въздушен шум Rw = 51 dB
 • Класификация по огнеустойчивост в минути EI240 / REI240

Предназначение:

 • между съседни жилищни единици (апартаменти), разположени на един етаж в сградата
 • между жилищни и работни помещения с повишено ниво на шум (напр. работилници, гаражи, стаи за фитнес и т.н.)

Последни публикации

избрани проекти

Авторски проект

на арх. Г. Чернев
видео

Избрани видеа

статии

Нашата мисия е ясна: да се борим с отпадането на деца от училище!

В партньорство с асоциацията Bookland, Xella тръгна по пътя на преобра...